Arboreal birds 18

Bison 6

Cockatoo 7

Doe 20 Dragonfly 8

Feline 11 Ferret 15 Flamingo 9

Grasshopper 3

Hamster 23 Hedgehog 13 Hippocampus 14 Hippopotamus 25

Orca 8 Owl 35

Raccoon 8 Rhinoceros 12

Stag 26 Swan 12

Wader 11

Аары 51 Ара 6 Арстан 14 Аюу 35

Бабочка 49 Бака 106 Балык 81 Бивер 13 Бүркүт 29

Гус 4

Дельфин 30 Деңиз жылдызы 6 Динозавр 37

Жарганат 43 Жаркырак конуз 2 Жаш куш 23 Жираф 23 Жолборс 14 Жору 12 Жук 13 Жылан 32 Жылкы 38 Жөргөмүш 32

Илегилек 14 Ит 133

Кабан 8 Кабыгы 11 Канар 7 Карга 24 Карышкыр 24 Келемиш 6 Кенгуру 15 Кескелдирик 8 Кит 10 Коала 7 Козерог 6 Кой 17 Комодо ажыдаары 7 Короз 22 Коён 47 Краб 10 Крокодил 15 Кумурска 38 Курт 15 Кыргоол 1 Күбө 3 Көгүчкөн 8 Көгүчкөн 4 Көмүр 11

Ледибуг 19 Лобстер 3

Маймыл 52 Мең 10 Миграциялык куш 3 Мышык 127 Мөөр 10

Намаз окуу 3

Октопус 16

Панда 17 Пеликан 7 Пикок 3 Пил 55 Пингвин 59

Салам 1 Скорпион 3 Сойлоо 19

Тапир 2 Таранчы 2 Ташбака 24 Таң калышты 4 Тоок 13 Тоту 18 Тукан 5 Туркия 14 Тыйын 20 Түлкү 14 Төө 20 Төө 15

Уй 27 Учуу 14 Уюл 8

Чамелеон 1 Чардак 9 Чиркей 5 Чочко 22 Чычкан 43

Шарк 15

Эчки 18 Эшек 10

Үлүл 20

Өрдөк 32