Cockatoo 7

ਅਰਬੋਰੀਅਲ ਪੰਛੀ 18 ਅਰਾ 6

ਆਕਟੋਪਸ 16

ਇੱਲ 29

ਉੱਡਦੀ ਹੈ 14 ਉੱਲੂ 35

ਊਠ 20

ਓਰਕਾ 8

ਕਛੂਆ 24 ਕਬੂਤਰ 4 ਕਿਰਲੀ 8 ਕੀੜਾ 15 ਕੀੜਾ 3 ਕੀੜੀ 38 ਕੁੱਕੜ 22 ਕੁੱਤਾ 133 ਕੇਕੜਾ 10 ਕੈਨਰੀ 7 ਕੋਆਲਾ 7 ਕੋਮੋਡੋ ਡਰੈਗਨ 7 ਕੋਲਾ 11 ਕੰਗਾਰੂ 15

ਖ਼ਰਗੋਸ਼ 47 ਖੰਭੇ 8

ਗਧੇ 10 ਗਾਂ 27 ਗਿਰਝ 12 ਗਿੱਲੀ 20

ਘਾਹ ਦਾ ਸੁਆਹ 3 ਘੁੰਮਣਾ 20 ਘੁੱਗੀ 8 ਘੋੜਾ 38

ਚਿੜੀ 2 ਚੂਹਾ 6 ਚੇਮਲੀਅਨ 1

ਜਵਾਨ ਪੰਛੀ 23 ਜੀਰਾਫ 23

ਝੀਂਗਾ 3

ਟਰਕੀ 14 ਟਾਈਗਰ 14 ਟੁਕਨ 5 ਟੇਪਿਰ 2

ਡਰੈਗਨਫਲਾਈ 8 ਡਾਇਨਾਸੌਰ 37 ਡੂ 20 ਡੌਲਫਿਨ 30 ਡੱਡੂ 106

ਤੀਤਰ 1 ਤੋਤਾ 18

ਪਾਂਡਾ 17 ਪੇਂਗੁਇਨ 59 ਪੈਲੀਕਨ 7 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ 3

ਫਰੇਟ 15 ਫਲੈਮਿੰਗੋ 9 ਫਾਇਰਫਲਾਈ 2 ਫਿਨਾਈਨ 11

ਬਘਿਆੜ 24 ਬਟਰਫਲਾਈ 49 ਬਤਖ਼ 32 ਬਾਂਦਰ 52 ਬਾਈਸਨ 6 ਬਿੱਲੀ 127 ਬੀਟਲ 13 ਬੀਵਰ 13 ਬੋਰ 8 ਬੱਕਰੀ 18 ਬੱਲਾ 43

ਭੇਡਾਂ 17

ਮਕਰ 6 ਮਗਰਮੱਛ 15 ਮਧੂ ਮੱਖੀ 51 ਮਾ ouse ਸ 43 ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮੀਟ 13 ਮੋਰ 3 ਮੋਲ 10 ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ 3 ਮੱਕੜੀ 32 ਮੱਛਰ 5 ਮੱਛੀ 81

ਰਾਵੇਨ 24 ਰਿੱਛ 35 ਰੀਨਕੋਸ 12 ਰੈਕੂਨ 8

ਲੂੰਬੜੀ 14 ਲੇਡੀਬੱਗ 19

ਵੇਡਰ 11 ਵ੍ਹੇਲ 10

ਸਕਾਰਪੀਓ 3 ਸਟਾਰਫਿਸ਼ 6 ਸਟੈਗ 26 ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 1 ਸ਼ਾਰਕ 15 ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ 15 ਸ਼ੇਰ 14 ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼ 11 ਸਾਰਕ 14 ਸੀਗਲ 9 ਸੀਲ 10 ਸੂਰ 22 ਸੱਪ 32

ਹਾਥੀ 55 ਹਿਪੋਕਿਮਪਸ 14 ਹਿਪੋਪੋਟੇਮਸ 25 ਹੇਜਹੌਗ 13 ਹੈਮਸਟਰ 23 ਹੈਰਾਨ 4 ਹੋਂਦ 19 ਹੰਸ 12 ਹੰਸ 4