.ර 22

Mehamelon 1

Stag 26

අරා 6 අලි 55 අශ්වයා 38

ආබොරල් කුරුල්ලන් 18 ආයුබෝවන් 1

උකුස්සන් 12 උරගයින් 19

ඌරා 8

එළුවා 18

ඔටුවා 20

ඕකා 8

කකුළුවා 10 කටුස්සා 8 කපුටන් 24 කළුකුමා 14 කැනරි 7 කැන්ගරු 15 කැස්බෑවා 24 කිඹුල් 15 කුකුල් මස් 13 කුකුළා 22 කුරුමිණියා 13 කූඹියා 38 කොක්ටූඕ 7 කොමරෝ ඩ්රැගන් 7 කෝලා 7

ගල් අඟුරු 11 ගව 27 ගිරවා 18 ගෙම්බා 106 ගේ කුරුල්ලෙක් 2 ගොළු බෙල්ලා 20

ජිරාෆ් 23

ටයිගර් 14 ටැපීර් 2 ටූකන් 5

ඩයිනෝසෝරය 37 ඩ්රැගන්ෆ්ලයි 8 ඩොල්ෆින් 30 ඩෝ 20 ඩෝව් 8

තණකොළ 3 තරු මාළු 6 තරුණ කුරුල්ලා 23 තල්මහ 10 තාරාවා 32

ධ්රැවය 8

පණුවා 15 පරවියා 4 පාත්තයා 4 පැන්ඩා 17 පැස්බරා 15 පියාසර කරන්න 14 පෙන්ගුයින් 59 පෙලිකන් 7 පොකිරිස්සා 3

බකමූණෝ 35 බයිසන් 6 බල්ලා 133 බළලා 127 බැටළුවන් 17 බීවර් 13 බූරුවා 10 බූවල්ලා 16 බෙල්ලන් මාළු 11

මකරා 6 මකුළුවා 32 මදුරුවන් 5 මවිතයට පත් විය 4 මවුල 10 මාළු 81 මී මැසි 51 මීයා 6 මුද්රාව 10 මූසිකය 43 මොනරා 3 මෝරා 15

යාච් ying ා කිරීම මැන්ටිස් 3

රකූන් 8 රයිනෝසරස් 12 රාජාලියා 29

ලේඩි බග් 19 ලේනුන් 20

වඩර් 11 වඳුරා 52 වලහා 35 වවුලා 43 වෘකයා 24

සංක්රමණික කුරුල්ලා 3 සමනලයා 49 සර්පයා 32 සලබයා 3 ස්කොර්පියෝ 3 ස්ටෝක් 14 සැවුලා 1 සිංහයා 14 සීගල් 9

හංසයා 12 හාවා 47 හැම්ස්ටර් 23 හිපපොටේමස් 25 හිපොකැම්පස් 14 හෙජ්ජෝග් 13

ෆයර්ෆ්ලයි 2 ෆ්ලෙමින්ගෝ 9 ෆෙරෙට් 15 ෆෙලයින් 11 ෆොක්ස් 14